صفحه اصلي قايقهاي بادي|قايقهاي  استخري | قايقهاي درياچه| قايقهاي دريايي | عكسهايي از قايقها

قايق بادي درياچه اي

Challenger

The Intex® Challenger

 

 

The Intex® SeaHawk

Seahawk

excursion The Intex® Excursions

The Intex® Challenger Kayaks

challenger kayak
 

 درباره ما | محصولات ما | ارتباط با ما

 
Intex Recreation Corp.  
 

كليه حقوق مادي و معنوي اين سات متعلق به شركت صبوري مي باشد                                                                                                              Copy right Sep 2007 With Borna-System